İngilizce’de yapılan yaygın hatalar ve doğru kullanımları

Agree
Agree bir fiildir, sıfat veya -ing ile kullanılamaz:
I am agree with you.
I am agreeing with you.
✓ I agree with you.
–  Seninle aynı fikirdeyim.

Agree ‘with’ ile kullanılırsa aynı fikirde olmak, ‘to’ ile kullanılırsa
kabul etmek manasına gelir:
✘ I agree with your idea.
✔︎ I agree to your idea.
–  Fikrini kabul ediyorum.

Married
Married ‘to’ ile kullanılır, ‘with’ ile kullanılamaz:
✘  She is married with a rich man.
✔︎ She is married to a rich man.
–  Zengin bir adamla evlidir.

Wait
Wait bir kişi veya şeyi beklemek için kullanılırsa ‘for’ kullanılmalıdır:
✘  Are you waiting me?
✔︎ Are you waiting for me?
–  Beni mi bekliyorsun?

Wait beklenilen süreyi bildirmek için kullanılırsa ‘for’ kullanılmayabilir —wait (for) minutes/hours/days/weeks:
• I have waited two hours.
• I have waited for two hours.

Ability: beceri, yetenek
Ability hiçbir zaman ‘the ability of doing’ veya ‘the ability of something’ şeklinde kullanılmaz:
✗ I need to improve my ability of writing.
✓ I need to improve my writing ability.
– Yazma becerimi geliştirmem gerek.

✗ His ability of Music is not bad.
✓ His ability in Music is not bad.
– Müzik yeteneği fena değil.

 

 

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir