‘In, on, at’ edatlarının kullanım yerleri oldukça fazladır. Aşağıda zaman için kullanım şekilleri ve örnekleri sıralanmıştır. Daha fazlası için sözlüğümüze göz atabilirsiniz.

in
on
at


In
: belli bir sürede veya belli bir süre içinde demek için kullanılır.

 • in April: Nisanda
 • in 2013: 2013’te
 • in the 1990s: 1990’larda
 • in 20th century: 20. yüzyılda
 • in 5 minutes: 5 dakikada, 5 dakika içinde
 • in two days: iki günde, iki gün içinde
 • in a week: bir haftada, bir hafta içinde
 • in summer: yazın, yaz ayları, yaz ayları içinde
 • in the morning: sabahleyin
 • in the past: geçmişte
 • in the future: gelecekte


On
: belli bir günü veya tarihi belirtmek için kullanılır.

 • on Monday: pazartesi, pazartesi günü
 • on Fridays: cumaları, cuma günleri
 • on June 1: 1 haziranda
 • on the 6th of January: ocağın 6’sında
 • on my birthday: doğum günümde
 • on Easter: Paskakalya’da, Paskalya gününde
 • on Monday morning: pazartesi sabahı, pazartesi sabahında


At
: belli bir saati veya kesin bir tarihi belirtmek için kullanılır.

 • at 4 o’clock: saat 4’te
 • at night: gece, geceleyin, geceleri
 • at noon: öğle, öğleyin
 • at sunset: gün batımında
 • at sunrise: gün doğumunda
 • at Christmast: Noel’de
 • at the moment: şu anda
 • at the same time: aynı anda
 • at lunchtime: öğle yemeğinde
 • at the weekend: haftasonunda
 • at present: şu anda, şimdi


Example Sentences

• I was born in 1990.
› 1990’da doğdum.

• I was born on 2 June 1990.
› 2 haziran 1990’da doğdum.

• My birthday is in June.
› Doğum günüm haziranda.

• I go on holiday in summer.
› Yazları tatile giderim.

• We can meet in the afternoon.
› Öğleden sonra buluşabiliriz.

• We can finish the work in two weeks.
› İki haftada işi bitirebiliriz.

• Are you free on Monday?
› Pazartesi günü boş musun?

• We usually meet on Saturdays.
› Genellikle cumaertesi günleri buluşuruz.

• He was born on June 1.
› 1 haziranda doğdu.

• He was born at 9.02 am, on June 1.
› 1 haziranda, sabah saat 9.02’de doğdu.

• I got up at 8.00 o’clock.
› Saat 8’de uyandım.

• I am busy at the moment.
› Şu an meşgulüm.

• I can do two things at the same time.
› Aynı anda iki şeyi yapabilirim.

• He will come on the 6th of January.
› Ocağın 6’sında gelecek.

• He wants to be a doctor in the future.
› Gelecekte doktor olmak istiyor.

• Life was hard in the past.
› Geçmişte hayat zordu.


∗ on Easter or at Easter?

Paskalya günün kendisinden bahsederken ‘on Ester’, Paskalya’dan genel olarak bahsetmek için ‘at Easter’ kalıbı kullanılır.

• I saw him on Easter.
› Onu Paskalya’da gördüm. (Paskalya günü)

• What do you do at Easter?
› Paskalya’da ne yaparsınız. (Paskalya süresince)

 

abdullah tarafından yayınlandı

m#ca(I$cvOY@Y8p8Al^1RX)s

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir