Get kelimesi ‘elde etmek, almak’ anlamına gelse de bazı kelimelerle kullanıldığında farklı anlamları ifade eder. Get gibi çok fazla manası olan kelimeleri, birlikte kullanıldıkları kelimelerle (collocations) öğrenmek, hem daha etkili hem de daha akılda kalıcı olacaktır. Aşağıda get kelimesiyle birlikte en çok kullanılan kelimeler ve kullanım örnekleri verilmiştir. Daha fazlası için sözlüğümüze bakabilirsiniz.

get


elde etmek, almak

get a job: işe girmek, iş bulmak
get sleep: uyumak
get information: bilgi almak
get a chance: şansı olmak, fırsat bulmak

(satın/teslim) almak
get a car:
araba almak, araba satın almak
get a present: hediye almak
get a letter: mektup almak

varmak, ulaşmak
get there: oraya varmak
get home: eve gelmek
get to the hotel: otele varmak

yapmak: girmek, binmek vb.
get into bed: yatağa girmek
get on the bus: otobüse binmek
get down the ladder: merdivenden inmek
get off the car: arabadan inmek

belli bir duruma gelmek
get tired: yorulmak
get ready: hazırlanmak
get wet: ıslanmak
get angry: sinirlenmek
get dark: (hava) kararmak
get late: geç olmak
get better: iyileşmek
get old: yaşlanmak
get cold: soğumak

(hasta) olmak
get a cold: üşütmek
get flu: grip olmak
get sick: hasta olmak

getirmek
get a drink: içecek getirmek
get a chair: sandalye getirmek

edilgen yapılarda kullanılır
get stolen: çalınmak
get married: evlenmek

ettirgen yapılarda kullanılır
get one’s hair cut: saçını kestirmek
get the car repaired: arabayı tamir ettirmek

anlamak
get someone: birini anlamak
get the joke: şakayı anlamak


Örnek Cümleler

• He got a new job last week.
› Geçen hafta yeni bir işe girdi.

• Where did you get that pen?
› Bu kalemi nereden aldın?

• I will call you when I get a chance.
› Fırsat bulunca seni arayacağım.

• I got a letter from my friend.
› Arkadaşımdan bir mektup aldım.

• I got a beautiful present for her.
› Onun için güzel bir hediye aldım.

• He got a cold last week.
› Geçen hafta üşüttü.

• He suddenly got angry.
› Bir anda sinirlendi.

• He got wet in the rain.
› Yağmurda ıslandı.

• Why don’t you get yourself a new car?
› Neden kendine yeni bir araba almıyorsun?

• I didn’t get a call from anyone.
› Kimse beni aramadı.

• She went to the beach to get a tan.
› Bronzlaşmak için sahile gitti.

• He got tickets for the concert.
› Konser için biletleri aldı.

• They got divorced last year.
› Geçen sene boşandılar.

• He got fired because of the failure.
› Başarısızlık nedeniyle kovuldu.

• They are going to married next month.
› Gelecek ay evlenecekler.

• It’s getting dark.
› Hava kararıyor.

• His health is getting better.
› Sağlığı iyiye gidiyor.

• I don’t get you.
› Seni anlamıyorum.

Can you get a few more chairs?
› Birkaç tane daha sandalye getirebilir misin?

abdullah tarafından yayınlandı

m#ca(I$cvOY@Y8p8Al^1RX)s

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir