İngilizce’de Kısaltmalar (Abbreviations)

YAYGIN KULLANIMLAR
approx. = approximately (aşağı yukarı)
appt. = appointment (randevu)
apt. = apartment (apartman)
dept. = department (departman)
vs. = versus (-e karşı)
etc. = et cetera (ve benzeri)
Mr. = Mister (Bay)
Mrs. = Mistress (Bayan)
No. = Number (Numara)
Tel. = Telephone (Telefon)
misc. = miscellaneous (çeşitli)
e.g. = exempli gratia = for example (örneğin)
ad = advertisement (reklam)
sec = second (saniye)
min = minute (dakika)
hr. = hour (saat)
wk. = week (hafta)
mo. = month (ay)
yr. = year (yıl)
cent. = century (yüzyıl)
AM. = Ante Meridiem (before noon) – (Öğleden Önce)
PM. = Post Meridiem (afternoon) – (Öğleden Sonra)
approx. = approximately (aşağı yukarı)
appt. = appointment (randevu)
apt. = apartment (apartman)
dept. = department (departman)
vs. = versus (-e karşı)
etc. = et cetera (ve benzeri)
Mr. = Mister (Bay)
Mrs. = Mistress (Bayan)
No. = Number (Numara)
Tel. = Telephone (Telefon)
misc. = miscellaneous (çeşitli)
e.g. = exempli gratia = for example (örneğin)
ad = advertisement (reklam)
sec = second (saniye)
min = minute (dakika)
hr. = hour (saat)
wk. = week (hafta)
mo. = month (ay)
yr. = year (yıl)
cent. = century (yüzyıl)
AM. = Ante Meridiem (before noon) – (Öğleden Önce)
PM. = Post Meridiem (afternoon) – (Öğleden Sonra)

AYLAR
Jan: January (Ocak)
Feb: February (Şubat)
Mar: March (Mart)
Apr: April (Nisan)
May: May (Mayıs)
Jun: June (Haziran)
Jul: July (Temmuz)
Aug: August (Ağustos)
Sep or Sept: September (Eylül)
Oct: October (Ekim)
Now: Nowember (Kasım)
Dec: December (Aralık)

GÜNLER
Sun: Sunday (Pazar)
Mon: Monday (Pazartesi)
Tu vs Tue: Tuesday (Salı)
Wed : Wednesday (Çarşamba)
Th, Thu or Thur: Thursday (Perşembe)
Fri: Friday (Cuma)
Sat: Saturday (Cumartesi)

——

AD: Anno Domini (Milattan Sonra)
BC: Before Christ (İsa’dan Önce)
BCE: Before the Common Era (Milattan Önce)
CE: Common Era (Milattan Sonra)

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?
IQ = Intelligence Quotient (Zeka Katsayısı)
ATM = Automatic Teller Machine (Bankamatik)
PIN = Postal Index Number (Kişisel Kimlik Numarası)
SMS = Short Messaging Service (Kısa Mesaj Servisi)
WWW = World Wide Web (Geniş Dünya Ağı)
TBT = Throwback Thursday (Geriye Dönüş Perşembesi)
TB = Throwback (Geriye Dönüş)
UFO = Unidentified Flying Object (Tanımlanamayan Uçan Cisim)
IMDB = Internet Movie Database (İnternet Film Veritabanı)
GPS = Global Positioning System ( Küresel Konumlandırma Sistemi)
PC = Personel Computer (Kişisel Bilgisayar)
PCR = Polymerase Chain Reaction (Polimeraz Zincir Reaksiyonu)
VIRUS = Vital Information Resource Under Siege (Kuşatma Altında Hayati Bilgi Kaynağı)
RADAR = Radio Detection and Ranging (Radyo Sinyali Algılama ve Mesafe Tayini

GÜNLÜK YAZIŞMALAR
LMK = Let Me Know (Haber Ver Mutlaka)
DIY = Do It Yourself (Kendin Yap)
LOL = Laugh Out Loud (Yüksek Sesle Gülüyorum)
CUL = See You Later (Sonra Görüşürüz)
CU = See You (Görüşürüz)
IMU = I Miss You (Seni Özledim)
SMH = Shaking My Head (Kafamı Sallıyorum)
BRB = Be Right Back (Hemen Döneceğim)
IMO = In My Opinion (Benim Fikrime Göre)
DIKY = Do I Know You? (Seni Tanıyor muyum?)
IDK = I Don’t Know (Bilmiyorum)
IDKE =  I Don’t Know Either (Bende bilmiyorum)
ILY = I Love You (Seni Seviyorum)
HBU = How About You? (Sen Nasılsın? / Senden naber?)
NVM = Nevermind (Boşver)
OFC = Of Course (Elbette)
PNL = Peace and Love (Barış ve Sevgi)
ROFL = Rolling on the Floor Laughing (Yerde Yuvarlanarak Gülüyorum)
SNMP = So Not My Problem (Yani Benim Sorunum Değil)
STFU = Shut the F*** Up (Kapa Şu Lanet Olasıca Çeneni)
TAY = Thinking About You (Seni Düşünüyorum)
TBH = To Be Honest (Dürüst Olmak Gerekirse)
TTP = To the Point (Diyeceğim Şu ki)
QAP = Quick as Possible (Mümkün Olduğunca Çabuk)
YGTI = You Get the Idea (Kaptın Bu İşi)
AMA = Ask Me Anything (İstediğini Sor)
DAE = Does Anyone Else? (Başka kimse var mı?)
ELI5 = Explain Like I’m 5 (5 Yaşındaymışım Gibi Anlat)
TIL = Today I Learned (Bugün Öğrendim)
FTFY = Fixed That For You (Bunu Senin İçin Düzelttim)
ICYMI = In Case You Missed It (Gözden Kaçırdıysan Diye)
IRL = In Real Life (Gerçek Hayatta)
MIRL = Me In Real Life (Gerçek Hayatta Ben)
PAW = Parents Are Watching (Ailem İzliyor)
DOKY = Do I Know You? (Seni Tanıyor muyum?)
IDC = I Don’t Care (Umrumda Değil)
HBD = Happy Birth Day (Doğum Günün Kutlu Olsun)
POTD = Photo At the Day (Günün Fotoğrafı)
TTYL = Talk To You Later (Sonra Konuşuruz)
TGIF = Thank God, it’s Friday (Tanrı’ya Şükür, Bugün Cuma)
OMG = Oh My God (Aman Tanrım)
BFF = Best Friends Forever (Sonsuza Kadar En İyi Arkadaşlar)
NM = Not Much (Çok Değil)
OMW = On My Way (Yoldayım)
THX = Thanks (Teşekkürler)
PPL = People (İnsanlar)
JK = Just Kidding (Şaka Yapıyorum)
TMI = To Much Information (Çok Fazla Bilgi)
AFAIK = As For As I Know (Bildiğim Kadarıyla)
BTW = By The Way (Bu Arada)
TBC = To Be Continued (Devam Edecek)
POV = Paint of View (Bakış Açısı)

RESMİ YAZIŞMALAR
CV = Curriculum Vitae (Özgeçmiş)
RE = Reply (Cevap Vermek)
FW/ FWD = Forward (Göndermek)
CC = Carbon Copy (Karbon Kopya)
FYI = For Your Information (Bilginize)
OT = Off Topic (Konu Dışı)
EOM = End of Message (Mesajın Sonu)
FAO = For Your Attention Of (Dikkatine)
CTA = Call To Action (Hareket Çağrısı)
ETA = Estimated Time of Arrival (Tahmini Varış Zamanı)
ETD = Estimated Time of Departure (Tahmini Kalkış Saati)
ASAP = As Soon As Possible (En Kısa Sürede)
NRN = No Reply Necessary (Cevap Gerekli Değil)
BCC = Blind Carbon Copy (Kör Karbon Kopya)
ANN = Announce (Duyurmak)

ÖLÇÜLER
gal. = gallon (galon)
lb = pound (pound)
g = gramme (gram)
kg = kilogramme (kilogram)
mg = milligramme (miligram)
m = metre (metre)
cm = centimetre (santimetre)
mm = millimetre (milimetre)
l = litre (litre)
cl = centilitre (santilitre)
ml = millilitre (mililitre)
pt = pint (pint)
m = mile (mil)
qt = quart (çeyrek)
in. = inch (inç)
ft = foot (ayak)
oz = ounce (ons)
vol. = volume (ses)
t = tonne (ton)
yd = yard (yard)
mph = Miles per hour (saatte mil)

İŞ/MESLEK ÜNVANLARI
P = President (Devlet Başkanı)
VP = President – Devlet Başkanı
SVP = Senior Vice President (Kıdemli Başkan Yardımcısı)
EVP = Executive Vice President (Genel Müdür Yardımcısı)
CMO = Chief Marketing Officer (Pazarlama Şefi)
CFO = Chief Financial Officer (Finans Direktörü)
CAO = Chief Administrative Officer (İdari İşler Müdürü)
COO = Chief Operating Officer (Operasyon Direktörü)
CIO = Chief Information Officer (Baş Bilgi Sorumlusu)
CTO = Chief Technology Officer (Baş Teknoloji Sorumlusu)
COB = Chairman of the Board (Yönetim Kurulu Başkanı)
CEO = Chief Executive Officer (Baş Yönetici)
CSR = Customer Service Representative (Müşteri Hizmetleri Temsilcisi)
CSM = Customer Service Manager (Müşteri Hizmetleri Yöneticisi)
BOA = Branch Office Administrative (Şube Yöneticisi)
BA = Business Analyst (İş Analisti)
PA = Personal Assistant (Kişisel Asistan)
Capt. = Captain (Kaptan)
Col. = Colonel (Albay)
Dr. = Doctor (Doktor)
MD = Medical Doctor (Tıbbi Doktor)
Gen. = General (General)
Lt. = Lieutenant (Teğmen)
Prof. = Professor (Profesör)
Sr. = Senior (Kıdemli)
St. = Saint (Aziz)
Rev. = Reverend (Rahip)
ENG = Engineer (Mühendis)
ACCT = Accountant (Muhasebeci)
DSGN = Designer (Tasarımcı)
RN = Registered Nurse (Kayıtlı Hemşire)
Sgt. = Sergeant (Çavuş)
Sr. = Senior (Kıdemli)

KONUMLAR VE YÖNLER
Ave. = Avenue (Bulvar)
Blvd. = Boulevard (Bulvar)
Ct = Court (Meydan)
Ln. = Lane (Şerit)
Rd = Road (Yol)
St = Street (Cadde)
sq = square (meydan)
Pl. = Place (Yer)
apt. = apartment (apartman)
Is. = Island (Ada)
L. = Lake (Göl)
E = East (Doğu)
W = West (Batı)
N = North (Kuzey)
S = South (Güney)
NE = Northeast (Kuzeydoğu)
NW = Northwest (Kuzeybatı)
SE = Southeast (Güneydoğu)
SW = Southwest (Güneybatı)
R = Right (Sağ)
L = Left (Sol)

KURUMLAR
WHO = World Health Organization (Dünya Sağlık Örgütü)
UN = United Nations (Birleşmiş Milletler)
EU = Eurpean Union (Avrupa Birliği)
USSR = Union of Soviet Socialist Republics (Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği)
IMF = International Monetary Fund (Uluslararası Para Fonu)
UNICEF = United Nations Children’s Fund (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu)
NASA = National Aeronautics and Space Administration (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi)
NATO = North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü)
EESC = European Economic and Social Committee (Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi)
ICJ = International Court of Justice (Uluslararası Adalet Mahkemesi)
WTO = World Trade Organisation (Dünya Ticaret Organizasyonu)
EFTA = European Free Trade Area/Association (Avrupa Serbest Ticaret Birliği)
IDA = International Development Association (Uluslararası Kalkınma Birliği)
BIS = Bank For International Settlements (Uluslararası Ödemeler Bankası)
EESC = European Economic and Social Committee (Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi)
APEC = Asia-Pacific Economic Cooperation (Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği)
IFAD = International Fund for Agricultural Development (Uluslararası Tarımsal Gelişme Fonu)
ILO = International Labour Organization (Uluslararası Çalışma Örgütü)
ECHR = European Convention on Human Rights (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi)
OSCE = Organization for Security and Co-operation in Europe (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı)
EAEC = European Atomic Energy Community (Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu)
FBI = Federal Bureau of Investigation (Federal Araştırma Bürosu)
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı)
UNESCO = United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü)
UNCTAD = United Nations Conference on Trade and Development (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü)
EAGGF = European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (Avrupa Tarımsal Yönlendirme ve Garanti Fonu)
UNIDO = United Nations Industrial Development Organization (Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü)

Author: abdullah

m#ca(I$cvOY@Y8p8Al^1RX)s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *