Bir ismin veya isim tamlamasının yerine geçebilen kelimelere ‘zamir’ denir. İngilizce’deki zamirler konusu ile Türkçe’deki zamirler konusu aynıdır. Bu yüzden anlaşılması oldukça kolaydır. İngilizce’deki zamirleri aşağıda listeledik. Listedeki kelimeleri daha detaylı incelemek isterseniz, üzerine tıklayabilirsiniz.

Ayrıca aşağıdaki konu başlıklarına tıklayarak, konuyla ilgili daha fazla bilgiye ve kullanım örneklerine ulaşabilirsiniz.

Subject Pronouns (Kişi Zamirleri)

Object Pronouns (Nesne Zamirleri)

 Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri)

 Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları)

 Reflexive Pronouns (Dönüşlülük Zamirleri)

 Indefinite Pronouns (Belgisiz Zamirler)

 Demonstrative Pronouns (İşaret Zamirleri)

 Interrogative Pronouns (Soru Zamirleri)

 Relative Pronouns

 

SUBJECT PRONOUNS (KİŞİ ZAMİRLERİ)
I: Ben
You: Sen
He: O (erkek)
She: O (kız)
It: O (cansız varlık)
We: Biz
You: Siz
They: Onlar

OBJECT PRONOUNS (NESNE ZAMİRLERİ)
Me: Bana, beni
You: Sana, seni
Him: Ona, onu (erkek)
Her: Ona, onu (kız)
It: Ona, onu (cansız varlık)
Us: Bize, bizi
You: Size, sizi
Them: Onlara, onları

POSSESSİVE PRONOUNS (İYELİK ZAMİRLERİ)
Mine: Benimki
Yours: Seninki
His: Onunki (erkek)
Hers: Onunki (kız)
Its: Onunki (cansız varlık)
Ours: Bizimki
Yours: Sizinki
Theirs: Sizinki

POSSESSİVE ADJECTİVES (İYELİK SIFATLARI)
My: Benim
Your: Senin
His: Onun (erkek)
Her: Onun (kız)
Its: Onun (cansız varlık)
Our: Bizim
Your: Sizin
Their: Onların

REFLEXİVE PRONOUNS (DÖNÜŞLÜLÜK ZAMİRLERİ)
Myself: Kendim
Yourself: Kendin
Himself: Kendi (erkek)
Herself: Kendi (kız)
Itself: Kendi (casız varlık)
Ourselves: Kendimiz
Yourselves: Kendiniz
Themselves: Kendileri

INDEFINITE PRONOUNS (BELGİSİZ ZAMİRLER)
Someonesomebody: Biri, birisi
Anyoneanybody: Herhangi birisi
No onenobody: Hiç kimse
Everyone everybody: Herkes, her biri
Something: Bir şey
Anything: Herhangi bir şey
Nothing: Hiç bir şey
Everything: Her şey
All: Hepsi
Another: Başka
Any: Biraz
Both: Her ikisi
Each: Her, her biri
Either: İkisinden biri
Few: Birkaç
Many: Çok
Most: Çoğu
Neither: Hiçbir
None: Hiç
One: Bir (şey veya kişi)
Others: Diğerleri, başkaları
Several: Birkaç

DEMONSTRATİVE PRONOUNS (İŞARET ZAMİRLERİ)
This: Bu
That: Şu
These: Bunlar
Those: Şunlar

INTERROGATİVE PRONOUNS (SORU ZAMİRLERİ)
Who: Kim
Whom: Kimi
What: Ne
Which: Hangi
Whose: Kimin

RELATİVE PRONOUNS
That: -en/an, -dığı, ki o
What: Ne
Which: Hangi
Who: Kim, kime
Whom: Kime
Whose: Kimin
Whatever: Herhangi
Whichever: Hangi, herhangi
Whoever: Her kim, her kime
Whomever: Her kim, her kime

abdullah tarafından yayınlandı

m#ca(I$cvOY@Y8p8Al^1RX)s

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir