İngilizce’de İyelik Sıfatları (Possessive Adjectives) ve Kullanım Örnekleri

İlgili nesnenin kime ait olduğunu belirtmek için kullanılırlar.

MyYourHisHerItsOurTheir

 Possessive Adjectives
İyelik Sıfatları
 My Benim
 Your Senin
 His Onun (erkek)
 Her Onun (kız)
 Its Onun (cansız varlık)
 Our Bizim
 Your Sizin
 Their Onların

ÖRNEK CÜMLELER

She’s my middle sister.
› O, benim ortanca kız kardeşim.

You are blocking my view.
› Görüşümü engelliyorsun.

I’m on your side.
› Senin tarafındayım (= yanındayım).

Do not raise your voice to your father.
› Babana sesini yükseltme.

I can’t pronounce your name.
› Sizin isminizi telaffuz edemiyorum.

I’m going to his house.
› Onun evine gidiyorum.

I met her at the hospital.
› Onunla hastanede karşılaştım.

This is our main problem.
› Bu bizim ana sorunumuz.

• Our team came second.
› Takımımız ikinci oldu.

• Their home is very beautiful.
› Onların evi çok güzel.

• His voice rose in anger.
› Öfkeden sesi yükseldi.

The shirt is expensive and its quality is bad.
› Gömlek pahalı ve kalitesi kötü.

Diğer zamir türlerini ve kullanım örneklerini görmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

Subject Pronouns (Kişi Zamirleri)

Object Pronouns (Nesne Zamirleri)

Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri)

Reflexive Pronouns (Dönüşlülük Zamirleri)

Indefinite Pronouns (Belgisiz Zamirler)

Demonstrative Pronouns (İşaret Zamirleri)

Interrogative Pronouns (Soru Zamirleri)

İngilizce’de Zamirler (Tüm Liste)

Yazar: abdullah

m#ca(I$cvOY@Y8p8Al^1RX)s

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.