Kişi zamirleri cümlede özne (subject) görevini üstlenen zamirlerdir. Aşağıda temel kullanım örnekleri ve gramer notları verilmiştir. Daha fazlası için sözlüğümüze göz atabilirsiniz.

IyouhesheItwethey

 Subject Pronouns  Kişi Zamirleri
 I  Ben
 You  Sen
 He  O (erkek)
 She  O (kız)
 It  O, bu  (cansız varlık)
 We  Biz
 You  Siz
 They  Onlar


ÖRNEK CÜMLELER

I don’t think so.
› Ben öyle düşünmüyorum.

You are right.
› Haklısın.
› Haklısınız.

He is a teacher.
› O bir öğretmen.

She is happy.
› O mutlu.

It is a dog.
› O bir köpektir.

• Is it a tree?
› O bir ağaç mı?.

We are at home.
› Biz evdeyiz.

• Are you coming?
› Geliyor musun?.
› Geliyor musunuz?.

They are coming.
› Onlar geliyorlar.

• Where are you?
› Neredesin?
› Neredesiniz?

We all know you.
Hepimiz seni tanıyoruz.

You two help me.
› Siz ikiniz bana yardım edin.

We three are waiting for you.
Biz üçümüz seni bekliyoruz.

They both came home late.
› İkisi de eve geç geldi.

You guys are great.
› Arkadaşlar siz harikasınız.
› Siz arkadaşlar harikasınız.

    It Kullanımı

Cansız bir varlığı, bir hayvanı, bir bebeği, bir yeri, bir durumu, saati, zamanı, havayı belirtmek için it kullanılabilir: It

• It’s cold.
› Hava soğuk.

• It’s two o’clock.
› Saat iki.

• It’s me, Tom.
› Benim, Tom.

‘It’s me’ daha çok konuşma dilinde, It’s I’ ise kraliyet İngilizcesi gibi çok resmi dilde kullanılır. Gramer açısından iki kullanımda doğrudur.
• It’s me. Can you open the door?
• It’s I. Can you open the door?
› Benim. Kapıyı açabilirmisin?

It’s ‘It is’ in kısaltmasıdır, Its ise iyelik sıfatıdır ve onun demektir:
Its a book.
It’s a book.
› Bu bir kitaptır.

• Its price is cheap.
› Onun fiyatı ucuz.

    Subject or Object?

Kişi zamirleri cümlede nesne zamiri olarak, nesne zamirleri de kişi zamiri olarak kullanılamaz:
Jack and me had a great time.
Jack and I had a great time.
› Jack ve ben harika bir zaman geçirdik.

He gave advice to Jack and I.
He gave advice to Jack and me.
› Jack’a ve bana nasihat etti.

Than ve as ya nesne zamirleriyle ‘than me/him/us’ ya da kişi zamiri + fiil ‘than I am/he has/we do’ şeklinde kullanılır:
She is more beautiful than I.
She is more beautiful than I am.
She is more beautiful than me.
› O benden daha güzel.

He can run as fast as I.
He can run as fast as me.
He can run as fast as I do.
› Benim kadar hızlı koşabilir.

Between bir preposition olarak her zaman nesne zamiri ile kullanılır:
Between you and I, the food was terrible.
Between you and me, the food was terrible.
› Aramızda kalsın, yemek berbattı.

    Çeviri Notları

İngilizce’de gizli özne olmadığı için, zamirle başlayan cümleler Türkçe’ye çevrilirken özneli veya öznesiz olarak yapılabilir:
• She is a beautiful woman.
› Güzel bir kadın.
› O güzel bir kadın.

Türkçede -dır/dir eki nesnel bir gerçeklikten bahsederken cümleden çıkarılabilir. Bu yüzden nesnel gerçeklik belirten yalın cümleler -dır/dir eki ile veya -dır/dir eki çevirilebilir:
• It is a useful book.
› Faydalı bir kitap.
› Bu faydalı bir kitap.
› Faydalı bir kitaptır.
› Bu faydalı bir kitaptır.

 

Diğer zamirleri ve kullanım örneklerini görmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

•  Object Pronouns (Nesne Zamirleri)

•  Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri)

•  Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları)

•  Reflexive Pronouns (Dönüşlülük Zamirleri)

•  Indefinite Pronouns (Belgisiz Zamirler)

•  Demonstrative Pronouns (İşaret Zamirleri)

•  Interrogative Pronouns (Soru Zamirleri)

•  İngilizce’de Zamirler (Tüm Liste)

 

abdullah tarafından yayınlandı

m#ca(I$cvOY@Y8p8Al^1RX)s

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir