İngilizcede Eş Sesli Kelimeler | Homophones

İngilizcede okunuşları aynı yazılışları farklı olan kelimelere homophones denir.

1. Kelime 2. Kelime Okunuş
 ad (reklam) add (katmak, eklemek) æd
 air (hava) heir (mirasçı) er
 aisle (koridor) isle (ada) aɪl
 ball (top) bawl (haykırmak) bɔːl
 bare (çıplak) bear (tahammül etmek) ber
 brake (fren) break (kırmak) breɪk
 buy (satın almak) by (yanında) baɪ
 cell (hücre) sell (satmak) sel
 cent (sent) scent (hoş koku) sent
 cereal (tahıl) serial (seri) ˈsɪəriəl
 coarse (kaba) course (kurs) kɔːrs
 complement (tamamlamak) compliment (iltifat) ˈkɑːmplɪmənt
 dam (baraj) damn (kahretsin!) dæm
 dear (sevgili) deer (geyik) dɪr
 desert (terk etmek) dessert (tatlı) dɪˈzɜːrt
 die (ölmek) dye (boyamak) daɪ
 fair (adil) fare (ücret) fer
 fir (köknar) fur (tüy) fɜːr
 flour (un) flower (çiçek) ˈflaʊər
 flew (uçtu) flu (grip) flu
 for (için) four (dört) fɔːr
 gorilla (goril) guerrilla (gerilla) ɡəˈrɪlə
 hair (saç) hare (yabani tavşan) her
 hale (sürüklemek) hail (seslenmek) heɪl
 heal (iyileştirmek) heel (topuk) hiːl
 hear (işitmek) here (burada) hɪr
 him (onu, ona) hymn (ilahi)
hɪm
 hole (delik, çukur) whole (tüm) həʊl
 hour (saat) our (bizim) ˈaʊər
 idle (başıboş) idol (gözde kişi) ˈaɪdl
 in (içinde) inn (han) ɪn
 knew (bildi) new (yeni) nuː
 knight (şövalye) night (gece) naɪt
 knot (düğüm) not (-me/ma) nɑːt
 know (bilmek) no (hayır) nəʊ
 made (yapılmış) maid (hizmetçi) meɪd
 mail (posta) male (erkek) meɪl
 meat (et) meet (buluşmak) miːt
 morning (sabah) mourning (ağıt) ˈmɔːrnɪŋ
 none (hiç) nun (rahibe) nʌn
 oar (kürek) or (veya) ɔːr
 one (bir) won (kazandı) wʌn
 pain (acı) pane (pencere camı) peɪn
 pair (çift) pear (armut) per
 peace (barış) piece (parça) piːs
 plain (sade) plane (uçak) pleɪn
 poor (fakir) pour (dökmek) pɔːr
 pray (dua etmek) prey (av, kurban) preɪ
 principal (başlıca) principle (prensip) ˈprɪnsəpl
 profit (kar) prophet (peygamber) ˈprɑːfɪt
 right (doğru) write (yazmak) raɪt
 root (kök) route (rota) ruːt
sail (denize açılmak) sale (satış yapma) seɪl
sea (deniz) see (görmek) siː
seam (dikiş) seem (görünmek) siːm
sight (görme) site (site, alan) saɪt
sew (dikmek) so (öyle, böyle) soʊ
sole (yegane, tek) soul (ruh, can) səʊl
some (biraz) sum (para miktarı) sʌm
son (oğul) sun (güneş) sʌn
stair (merdiven) stare (dik dik bakmak) ster
stationary (sabit) stationery (kırtasiye malzemesi) ˈsteɪʃəneri
steal (çalmak) steel (çelik) stiːl
suite (daire, suit) sweet (tatlı) swiːt
tail (kuyruk) tale (öykü) teyl
than (-den/dan) then (o zaman) ðen
their (onların) there (orada) ðer
to (-a/a) too (çok) tuː
toe (ayak parmağı) tow (yedeğe almak) təʊ
undo (çözmek) undue (aşırı) ʌnˈduː
vain (beyhude, boş) vane (kanat) veɪn
waist (bel) waste (israf etmek) weɪst
wait (beklemek) weight (ağırlık) weɪt
way (yol) weigh (ağırlığında olmak) weɪ
weak (zayıf, güçsüz) week (hafta) wiːk
wear (giymek) where (nerede) wer
yore (eskiden) your (senin, sizin) jɔːr

Yazar: abdullah

m#ca(I$cvOY@Y8p8Al^1RX)s

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.