Look Kelimesiyle En Çok Kullanılan Deyimsel Fiiller | Phrasal Verbs

Look kelimesi her ne kadar bakmak manasına gelse de bazı edatlarla kullanıldığında özel bir anlam kazanır. Aşağıda look kelimesi ile en çok kullanılan phrasal verbs (deyimsel fiiller) sıralanmıştır. Daha fazlası için Sözlüğümüze göz atabilirsiniz.

look   (tüm anlamları için)

 

look after

bakmak, ilgilenmek
I look after my little sister when my mother is away.
› Annem yokken küçük kardeşime bakıyorum.

Nurses look after patients in hospital.
› Hemşireler hastanede hastalara bakar.

look ahead

ileriye bakmak, geleceği düşünmek
You should forget the past and look ahead.
› Geçmişi unutup ileriye bakmalısın.

look back

geriye dönüp bakmak, geçmişi düşünmek
When I look back, I can see my mistakes.
› Geriye dönüp baktığımda hatalarımı görebiliyorum.

look down on

-e tepeden bakmak
He looks down on uneducated people.
› Eğitimsiz insanlara tepeden bakar.

look for

aramak, bakınmak
I looking for my keys.
› Anahtarlarımı arıyorum.

look forward to

dört gözle beklemek
I’m looking forward to seeing her again.
› Onu tekrar görmeyi dört gözle bekliyorum.

look into

araştırmak, incelemek
They are looking into ways of reducing pollution.
› Kirliliği azaltmanın yollarını araştırıyorlar.

look out

dikkat etmek, dikkatli olmak
Look out! There’s a car coming.
› Dikkat et! Gelen bir araba var.

look through

gözden geçirmek, incelemek
I need to look through the report today.
› Bugün raporu gözden geçirmem gerekiyor.

look up

aramak, bakmak
He was looking up a word in the dictionary.
› Sözlükte bir kelime arıyordu.

look up to

saygı duymak, hürmet etmek
I have always looked up to my father.
›Babama hep saygı duymuşumdur.

Yazar: abdullah

m#ca(I$cvOY@Y8p8Al^1RX)s

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.