Simple Future Tense -Will/Shall- (Gelecek Zaman) | İngilizcede Zamanlar – Konu Anlatımı

Simple future tense gelecekle ilgili konuşmak için kullandığımız zaman kipidir.

CÜMLE YAPISI
 Olumlu (özne + will + V1)
 I/You/We/They/He/She/It + will + V1
 Olumsuz (özne + will + not + V1)
I/You/We/They/He/She/It + will + V1
 Soru (will + özne + V1)
 will + I/You/We/They/He/She/It + V1
KULLANIM ÖRNEKLERİ  
Olumlu Kısa Hali
I will go. I‘ll go.
He will go. He‘ll go.
Olumsuz Kısa Hali
She will not go. She won’t go.
They will not go. They won’t go.
Soru Kısa Hali
Will you go?
Will we go?
Olumsuz Soru Kısa Hali
Will you not go? Won’t you go?
Will he not go? Won’t he go?

KULLANIM YERLERİ

 1.  Konuşma anında yapma kararı alınan bir işi belirtmek için kullanılır.

• Someone is at the door. I’ll go and open it.
› Kapıda birisi var. Gidip açayım.

• I am very thirsty. I will drink water.
› Çok susadım, su içeceğim.

• I feel tired. Then, I will make you some coffee.
› Yorgun hissediyorum. O zaman sana kahve yapayım.

• What would you like to have to drink? I will have coffee, please.
› İçmek için ne alırdınız? Kahve alayım, lütfen.

 2.  Teklif etmede, rica etmede veya söz vermede kullanılır.

• Will you join us for lunch? (teklif)
› Öğle yemeğinde bize katılır mısın?

• Will you send this parcel for me, please? (rica)
› Bu paketi benim için gönderir misin lütfen?

• I promise, I’ll help you. (söz)
› Söz veriyorum, sana yardım edeceğim.

 3.  Gelecekle ilgili bir tahmini belirtmek için kullanılır.

• I will be probably late tonight.
› Bu akşam muhtemelen geç kalacağım.

• I’m sure you’ll pass the exam.
› Eminim sınavı geçeceksin.

• I don’t think the party will be fun.
› Partinin eğlenceli olacağını sanmıyorum.

 4.  Gelecekle ilgili bir gerçeği belirtmek için kullanılır.

• Winter will come again.
› Kış tekrar gelecek.

• He’ll be a father soon.
› Yakında baba olacak.

• I’ll be thirty on Monday.
› Pazartesi otuz olacağım.

Shall
Shall günümüzde çok kullanılmasa da, I ve we ile will yerine kullanılabilir. Will’e göre daha resmi bir bir anlamı ifade eder.

• We are late. Shall we go?
› Geç kaldık gidelim mi?

• We are late. Will we go?
› Geç kaldık gidelim mi?


ÖRNEK CÜMLELER

• I know it is a secret. I won’t tell it anyone.
› Bunun sır olduğunu biliyorum. Kimseye anlatmayacağım.

• Will you marry me?
› Benimle evlenir misin?

• Tomorrow will be rainy.
› Yarın hava yağmurlu olacak.

• We’ll leave tomorrow.
› Yarın gideceğiz.

• I think our team will win the game.
› Takımımızın maçı kazanacağını düşünüyorum.

• This car will cost us a lot of money.
› Bu araba bize çok pahalıya mal olacak.

• Will you take me to the airport?
› Beni havaalanına götürür müsün?

• Will you pass me the salt?
› Bana tuzu uzatır mısın?

• I wonder what will happen.
› Ne olacağını merak ediyorum.

• I am very hungry. I will eat something.
› Çok açım, bir şeyler yiyeceğim.

• Summer will come soon.
› Yakında yaz gelecek.

 

Diğer zamanların konu anlatımları için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

   • Present Continuous Tense    

   • Simple Present Tense    

   • Simple Past Tense     

   • Be Going To  

   • Present Perfect Tense    

   • Present Perfect Continuous Tense    

   • Past Perfect Tense    

   • Past Perfect Continuous Tense    

   • Past Continuous Tense    

   • Present Perfect Tense ve Simple Past Tense Arasındaki Fark    

   • Present Perfect Tense ve Present Perfect Continuous Tense Arasındaki Fark    

   • Simple Present Tense ve Present Continuous Tense Arasındaki Fark     

   • Will ve Be Going To Arasındaki Fark    

   • İngilizcede Tüm Zamanlar (Tenses)

 

 

 

Author: abdullah

m#ca(I$cvOY@Y8p8Al^1RX)s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *