İngilizce’de Nesne Zamirleri (Object Pronouns) ve Kullanım Örnekleri

Cümlede nesne görevinde yer alan sözcüklerdir.

MeYouHimHerItUsThem

 Object Pronouns Nesne Zamirleri
 Me Bana, beni
 You Sana, seni
 Him Ona, onu (erkek)
 Her Ona, onu (kız)
 It Ona, onu (cansız varlık)
 Us Bize, bizi
 You Size, sizi
 Them Onlara, onları

ÖRNEK CÜMLELER

You owe me an apology.
› Bana bir özür borçlusun.

Do you understand me?
› Beni anlıyor musun?

I’ll pay you a visit today.
› Bugün seni ziyaret edeceğim.

I would like to know you.
› Sizi tanımak isterim.

What happened to him?
› Ona ne oldu?

Give it to me.
› Onu bana ver.

He is taking her to dinner.
› Onu yemeğe götürüyor.

Why don’t you come with us?
› Neden bizimle gelmiyorsun?

Diğer zamir türlerini ve kullanım örneklerini görmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

Subject Pronouns (Kişi Zamirleri)

Possessive Pronouns (İyelik Zamirleri)

Possessive Adjectives (İyelik Sıfatları)

Reflexive Pronouns (Dönüşlülük Zamirleri)

Indefinite Pronouns (Belgisiz Zamirler)

Demonstrative Pronouns (İşaret Zamirleri)

Interrogative Pronouns (Soru Zamirleri)

İngilizce’de Zamirler (Tüm Liste)

Author: abdullah

m#ca(I$cvOY@Y8p8Al^1RX)s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *