Relative Pronouns (İlgi Adılları) | Konu Anlatımı

İlgi adılı bir cümleciği bir isme veya zamire bağlayan zamir türüdür. En çok kullanılan ilgi adılları who, whom, whose, which, ve that‘ tir.

Adıl Kullanım Yeri
 Prepositions
Who İnsanlar; özne, nesne Sonda
Whom İnsanlar; nesne (resmi) Önde
Whose Sahiplik Sonda (informal)
Önde (formal)
Which Eşya, hayvanlar Sonda (informal)
Önde (formal)
That İnsanlar, eşya, hayvanlar
(resmi olmayan)
Sonda

Who

İnsanlar için kullanılan who ilgi adılı kim sorusunun karşılığıdır.

• The guy who helped me is a doctor.
› Bana yardım eden adam doktordur.

• I like people who have a sense of humour.
› Mizah anlayışı olan insanları severim.

• Do you know anyone who speaks German?
› Almanca konuuşan birini tanıyor musun?

Hayvan/Grup
✦ Çok sık olmasa da, evcil hayvanlar ve insan grupları için kullanılabilir.

• That’s the dog who bit me.
› Bu beni ısıran köpek.

• He’s on the committee who refused the proposal.
› Öneriyi reddeden komitede.

Özne/Nesne
✦ Cümlenin öznesi veya nesnesi olarak kullanılabilir.

• The man who lives here is a teacher. (özne)
› Burada yaşayan adam öğretmendir.

• The man who I met yesterday is a teacher. (nesne)
› Dün tanıştığım adam öğretmendir.

Prepositions
✦ Preprositions genellikle clause’un sonuna koyulur.

• He was the guy who I was speaking to.
› O, konuştuğum adamdı.

Whom

İnsanlar için kullanılan whom ilgi adılı, yazı dilinde veya resmi dilde who yerine bir fiilin nesnesi olarak kullanılabilir.

• She was the woman with whom I fell in love.
› O benim aşık olduğum kadındı.

• The man whom I met yesterday was very kind.
› Dün tanıştığım adam çok nazikti.

Prepositions
✦ Preprositions genellikle whom’un hemen önüne koyulur.

• He asked me to whom I was speaking.
› Bana kiminle konuştuğumu sordu.

 

Karşılaştırma  
formal informal
He didn’t tell me with whom he went out.
Bana kiminle konuştuğumu sordu.
He didn’t tell me who he went out with.
Bana kiminle çıktığını söylemedi.

Whose

Sahiplik veya ilişki belirtmek için kullanılan whose ilgi adılı, kimin sorusunun karşılığıdır.

• He’s the man whose car was stolen.
› O, arabası çalınan adam.

• My friend, whose father is a doctor, will visit me.
› Babası doktor olan arkadaşım beni ziyaret edecek.

Prespositions
✦ Preprositions genellikle resmi dilde which’in hemen önüne, resmi olmayan dilde ise clause’un sonuna koyulur.

• The man, whose house I live in, is rich. (informal)
› Evinde oturduğum adam zengin.

• The man, in whose house I live, is rich. (formal)
› Evinde oturduğum adam zengin.

Which

Hayvanların ve eşyanın yerine kullanılır.

• Open the door which has a cross sign on.
› Üzerinde çarpı işareti olan kapıyı aç.

• His book, which was published last year, was about space.
› Geçen yıl yayımlanan kitabı uzay hakkındaydı.

Özne/Nesne
✦ Cümlenin öznesi veya nesnesi olarak kullanılabilir.

• Give me the box which is blue. (özne)
› Bana mavi olan kutuyu ver.

• Give me the box which I painted blue. (nesne)
› Bana maviye boyadığım kutuyu ver.

Preprositions
✦ Preprositions genellikle resmi dilde which’in hemen önüne, resmi olmayan dilde ise clause’un sonuna koyulur.

• We’re going to the village which I grew up in. (informal)
› Büyüdüğüm köye gidiyoruz.

• We’re going to the village in which I grew up. (formal)
› Büyüdüğüm köye gidiyoruz.

That

Who, whom ve which yerine insanlar, hayvanlar ve eşya için kullanılır. Sadece defining clauses (tanımlayıcı tümcecikler) ile genellikle resmi olmayan dilde kullanılır.

• It’s the best book that I’ve ever read.
› Şimdiye kadar okuduğum en iyi kitap.

• The people that I met were very kind.
› Tanıştığım insanlar çok nazikti.

Özne/Nesne
✦ Cümlenin öznesi veya nesnesi olarak kullanılabilir.

• It’s the book that is very useful. (özne)
› Bu çok faydalı olan kitaptır.

• It’s the book that I want to read. (nesne)
› Bu, okumak istediğim kitap.

Preprositions
✦ Preprositions genellikle clause’un sonuna koyulur.

• I have bought a new ball that you can play with.
› Oynayabileceğin yeni bir top aldım.

Author: abdullah

m#ca(I$cvOY@Y8p8Al^1RX)s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *