İngilizcede Sağlık ile İlgili Kelimeler | Glossary

 

İngilizce sağlık ile ilgili kelimeler alfabetik olarak sıralanmış  ve listenin sonuna kullanım örnekleri eklenmiştir. Daha fazlasını görmek için sözlüğümüze göz atabilirsiniz.

 • ache: ağrı, sızı
 • allergy: alerji
 • antidote: panzehir
 • appetite: iştah
 • aspirin: aspirin
 • bandage: sargı
 • blood: kan
 • bone: kemik
 • broken: kırık
 • bronchitis: bronşit
 • bruise: morluk
 • care: bakım
 • cast: alçı
 • catch: (hastalığa) yakalanmak
 • clinic: klinik
 • cold: üşütme, nezle
 • contagious: bulaşıcı
 • cough: öksürme
 • cure: kür, merhem
 • cut: kesik
 • doctor: doktor
 • dentist: dişçi
 • diarrhea: ishal
 • digestion: sindirim, hazım
 • disease: hastalık
 • dizzy: baş dönmesi
 • drug: ilaç
 • fatal: ölümcül
 • fever: ateş
 • first aid: ilk yardım
 • flu: grip
 • fractured: çatlak
 • headache: baş ağrısı
 • heal: iyileşmek, iyileştirmek
 • heart attack: kalp krizi
 • hospital: hastane
 • ill: hasta
 • immune: bağışıklık
 • indigestion: hazımsızlık
 • infection: bulaşma
 • influenza: grip
 • injection: iğne
 • injury: yara
 • issue: (sağlık) sorunu, rahatsızlık
 • medication: tedavi
 • medicine: ilaç; tıp
 • midwife: ebe
 • muscle: kas
 • nausea: mide bulantısı
 • numb: uyuşuk, uyuşma
 • nurse: hemşire
 • operation: ameliyat
 • operating room: ameliyathane
 • pain: ağrı, sancı
 • pain-killer: ağrı kesici
 • painful: ağrılı, ağrı veren
 • patient: hasta
 • pill: hap
 • pharmacy: eczane
 • poison: zehir
 • prescribe: reçete yazmak
 • rash: kızarıklık
 • sick: hasta
 • sneeze: hapşırmak
 • sore: ağrı
 • splint: nasır
 • sprain: burkulma, burkma
 • stomach: mide, karın
 • surgeon: cerrah
 • treat: tedavi etmek
 • treatment: tedavi
 • vein: damar
 • virus: virus
 • vomit: kusma
 • waiting room: bekleme odası
 • wound: yara, bere

ÖRNEK CÜMLELER

I’ve got a ache in my leg.
› Bacağımda ağrı var.

This drink gives me an appetite.
› Bu içecek iştahımı açıyor.

He wrapped a bandage around his arm.
› Koluna bir bandaj sardı.

He has lost a lot of blood.
› Çok kan kaybetmiş.

The baby has a slight rash on his chest.
› Bebeğin göğsünde hafif bir kızarıklık var.

I have a sore throat.
› Boğaz ağrım var.

He died of heart attack.
› Kalp krizinden öldü.

The doctor prescribed a lot of drugs.
› Doktor bir sürü ilaç yazdı.

He wants to study medicine.
› Tıp okumak istiyor.

Did you take your medicine?
› İlacını aldın mı?

He had a heart operation.
› Kalp ameliyatı oldu.

He has a serious health issue.
› Ciddi bir sağlık sorunu var.

Is there an antidote to this poison.
› Bu zehrin panzehiri var mı?

The patient is still in intensive care.
› Hasta hala yoğun bakımda.

This drug is not available in pharmacies.
› Bu ilaç eczanelerde bulunmamaktadır.

The drug can have side effects.
› İlacın yan etkileri olabilir.

• Infectious diseases are increasing.
› Bulaşıcı hastalıklar artıyor.

The drug is used in the treatment of cancer.
› İlaç kanser tedavisinde kullanılır.

High blood pressure is dangerous.
› Yüksek tansiyon tehlikelidir.

My arm is in a cast because it is broken.
› Kolum kırık olduğu için alçıda.

Your immune system is getting worse.
› Bağışıklık sisteminizin kötüleşiyor.

Author: abdullah

m#ca(I$cvOY@Y8p8Al^1RX)s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *