Everyday ve Every day Arasındaki Fark

Everyday ve every day kullanımlarının birbirleriyle karıştırılması İngilizce öğrencileri tarafınadan yapılan sık hatalardan biridir. Everyday bir sıfat olarak, every day ise bir zarf olarak kullanılır.Bazen bir sıfat ile bir zarf arasındaki farkın anlaşılması güç olabilir -sıfat bir ismi, zarf ise bir fiili veya başka bir zarfı niteler.

Everyday

Everyday bir sıfattır. Günlük, her günkü, gündelik, olağan anlamlarına gelir ve sıradan veya alelade bir şeyi belirtmek için kullanılır.
• You can wear everyday clothes.
› Günlük kıyafetler giyebilirsiniz.

• I’m bored of the routine of everyday life.
› Günlük hayatın rutininden sıkıldım.

Every day

Every day bir zarftır. Her gün, her bir gün anlamlarına gelir ve tekrar tekrar yapılan bir işi belirtmek için kullanılır.

• I wake up early every day.
› Her gün erken kalkarım.

• Every day I come here to walk.
› Her gün buraya yürümek için geliyorum.

Author: abdullah

m#ca(I$cvOY@Y8p8Al^1RX)s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *