Get Kelimesiyle En Çok Kullanılan Deyimsel Fiiller | Phrasal Verbs

Get kelimesi her ne kadar ‘almak, elde etmek vb.’ manalarına gelse de bazı edatlarla kullanıldığında özel bir anlam kazanır. Aşağıda get kelimesi ile en çok kullanılan phrasal verbs (deyimsel fiiller) sıralanmıştır. Daha fazlası için Sözlüğümüze göz atabilirsiniz.

get (tüm anlamları için)

get along

geçinmek, anlaşmak
I don’t really get along with him.
› Onunla pek geçinemiyorum.

get across

ifade etmek, aktarmak
He’s good at getting his ideas across.
› Fikirlerini aktarmakta iyidir.

get ahead

ilerlemek
I want to get ahead in my career.
› Kariyerimde ilerlemek istiyorum.

get away

1. uzaklaşmak, uzağa/tatile gitmek
I will get away for a few days.
› Birkaç günlüğüne tatile gideceğim.

2. kaçmak, sıvışmak
The robber got away from the police.
› Hırsız polisten kaçtı.

get down

1. canını sıkmak, moralini bozmak
Rude people gets me down.
› Kaba insanlar moralimi bozuyor.

2. not etmek, yazmak
Did you get the number down?
› Numarayı not ettin mi?

get on

1. devam etmek
We must get on with the job.
› İşe devam etmeliyiz.

2. binmek
He has just got on the bus.
› Daha demin otobüse bindi.

get out

ortaya/açığa çıkmak, duyulmak
He didn’t want his secret getting out.
› Sırrının duyulmasını istemiyordu.

get out of

kurtulmak
I can’t get out of this habit.
› Bu alışkanlıktan kurtulamıyorum.

get over

üstesinden gelmek, aşmak
We will get over this difficulty.
› Bu zorluğun üstesinden geleceğiz.

get up

1. (yataktan) kalmak, kaldırmak
I always get up early.
› Her zaman erken kalkarım.

Can you get me up at 7?
› Beni 7’de kaldırabilir misin?

2. (ayağa) kalkmak
He got up and hug me.
› Kalktı ve bana sarıldı.

 

Phrasal Verbs serisinin diğer kelimelerini görmek için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

set run
give look
put take

Author: abdullah

m#ca(I$cvOY@Y8p8Al^1RX)s

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *