Beautiful • Pretty • Lovely • Handsome • Attractive • Good-looking • Gorgeous | Eş Anlamlı Kelimeler ve Aralarındaki Farklar

Göze hoş gelen bir kişiyi tasvir etmek için kullandığımız bu kelimeler -beautiful, pretty, lovely, handsome, attractive, good-looking, gorgeous, stunning- birbirine yakın anlamlı olmakla birlikte, ifade ettikleri anlamlar oldukça faklıdır.…