Used to, be used to, get used to | Konu Anlatımı

Used to, be used to ve get used to İngilizce öğrencileri tarafından sık sık karıştırılan ve hata yapılan bir konudur. Bu karışıklığı gidermek için konu anlatımı, örnek cümleler ve yaygın hatalar birlikte verilmiştir. USED TO Kullanım: used to + infinitive (to do) Geçmişte sürekli olarak yapılan ama artık yapılmayan eylemlerden ya da alışkanlıklardan bahsederken ‘used …