Be Going To (Gelecek Zaman) | İngilizcede Zamanlar – Konu Anlatımı

CÜMLE YAPISI  Olumlu (özne + am/is/are + going to + V1)  I + am + going to + V1  He/She/It  + is + going to + V1  You/We/They + are + gping to + V1  Olumsuz (özne + am/is/are + not + going to + V1)  I + am + not + going to  + V1  He/She/It + is + not + going to + V1  You/We/They + are + not + going to  + V1  Soru (am/is/are + going to + özne+ V1)  am + going to + I +  V1   is +going to + He/She/It  + V1   are + going to + You/We/They + V1 KULLANIM ÖRNEKLERİ   Olumlu Kısa Hali I am going to come.…