İngilizce’de İşaret Zamirleri (Demonstrative Pronouns) ve Kullanım Örnekleri

Varlıkların yerini gösteren zamirlerdir. This • That • These • Those  Demonstrative Pronouns  İşaret Zamirleri  This  Bu  That  Şu  These  Bunlar  Those  Şunlar That/Those: Bize veya konuşmacıya uzak olan kişiler ve eşyalar için kullanılır.…