Set Kelimesinin Anlamları ve Kullanım Örnekleri | Collocations

‘Set, get, have’ gibi kelimelerin çok fazla manası olduğu için bu kelimelerin tüm manalarını ezberlemek oldukça zordur. Bu kelimeleri, sözcük grupları (collocations) olarak öğrenmek, hem daha etkili hem de daha akılda kalıcı olacaktır. Aşağıda ‘set’ kelimesiyle birlikte en çok kullanılan kelimeler ve örnekler verilmiştir. Daha fazlası için İngilizce sözlüğümüze bakabilirsiniz. ⇒ set   COLLOCATIONS set …

İngilizcede Düzensiz fiiler (Irregular Verbs)

İngilizcede fiiller düzenli fiiller ve düzensiz fiiller olmak üzere ikiye ayrılır. Past Tense ve Past Participle formundaki cümlelerde fiiller belli ekler alır. Düzenli fiiller bu kurala uyarken, düzensiz fiiller uymaz ve kullanıldığı zamana göre kelimede değişiklikler olur. Aşağıda yaygın olarak kullanılan bazı düzensiz fiillerin V1, V2 ve V3 halleri verilmiştir.    V1 Base Form V2 …

Run Kelimesinin Anlamları ve Kullanım Örnekleri | Collocations

‘Have, get, make, run’ gibi kelimelerin çok fazla manası olduğu için bu kelimelerin tüm manalarını ezberlemek oldukça zordur. Bu kelimeleri, sözcük grupları (collocations) olarak öğrenmek, hem daha etkili hem de daha akılda kalıcı olacaktır. Aşağıda ‘run’ kelimesiyle birlikte en çok kullanılan kelimeler ve örnek cümleler verilmiştir. Daha fazlası için İngilizce sözlüğümüze bakabilirsiniz. ⇒ run   …

İngilizce’de Kıyafetler ve Kullanım Örnekleri

Aşağıda İngilizce’de kıyafetler; üst giyim, alt giyim, iç giyim, alt ve üst giyim, aksesuar ve ayağa giyilenler şeklinde kategorilere ayrılarak listelenmiştir. Ayrıca kıyafetlerle ilgili kelimeler ve fiiller, kıyafet materyalleri, desen türleri de eklenerek kullanım örnekleriyle açıklanmıştır. Listenin sonunda kıyafetlerle ilgili bazı notlar verilmiştir.   TOP CLOTHING (ÜST GİYİM) • blouse: bluz • t-shirt: tişört • …

Make Kelimesinin Anlamları ve Kullanım Örnekleri | Collocations

‘Make, get, have’ gibi kelimelerin çok fazla manası olduğu için bu kelimelerin tüm manalarını ezberlemek oldukça zordur. Bu kelimeleri, sözcük grupları (collocations) olarak öğrenmek, hem daha etkili hem de daha akılda kalıcı olacaktır. Aşağıda ‘make’ kelimesiyle birlikte en çok kullanılan kelimeler ve örnekler verilmiştir. Daha fazlası için İngilizce sözlüğümüze bakabilirsiniz. ⇒ make   COLLOCATIONS make …

İngilizcede Hayvanlar

İngilizcede hayvanlar; memeliler, kuşlar, deniz canlıları, böcekler ve sürüngenler şeklinde kategorilere ayrılarak listelenmiştir. Ayrıca listenin sonuna hayvanlarla ilgili kelimeler, hayvanların çıkardığı sesler, hayvanların eylemleri eklenmiş ve kullanım örnekleriyle açıklanmıştır.   MEMELİLER • cat: kedi • dog: köpek • lion: aslan • panda: panda • horse: at • ox: öküz • pig: domuz • goat: keçi …

Each ve Every | Konu anlatımı

Türkçe’ye ‘her, her bir, her biri’ olarak tercüme edilen each ve every bir grubun tüm üyelerinden bahsetmek için kullanılır. Each grup üyelerini ayrı ayrı vurgularken, every grup üyelerinin hepsini bir bütün olarak vurgular. Daha fazlası için sözlüğümüze göz atabilirsiniz. ⇒ each ⇒ every   KULLANIM ÖRNEKLERİ • Each book is $10. › Her kitap 10$’dır. …

Give Kelimesinin Anlamları ve Kullanım Örnekleri | Collocations

‘Give, get, have, do, make’ gibi kelimelerin çok fazla manası olduğu için bu kelimelerin tüm manalarını oldukça zordur. Bu kelimeleri, sözcük grupları (collocations) olarak öğrenmek, hem daha etkili hem de daha akılda kalıcı olacaktır. Aşağıda ‘give’ kelimesiyle birlikte en çok kullanılan kelimeler ve örnek cümleler verilmiştir. Daha fazlası için İngilizce sözlüğümüze bakabilirsiniz. ⇒ give COLLOCATIONS …

İngilizce’de İşaret Zamirleri ve Kullanım Örnekleri

Varlıkların yerini gösteren zamirlerdir. This • That • These • Those  Demonstrative Pronouns  İşaret Zamirleri  This  Bu  That  Şu  These  Bunlar  Those  Şunlar That/Those: Bize veya konuşmacıya uzak olan kişiler ve eşyalar için kullanılır. This/These: Bize veya konuşmacıya yakın kişiler ve eşyalar için kullanılır. ÖRNEK CÜMLELER • I am sure you can do this. › …

İngilizce’de Belgisiz Zamirler ve Kullanım Örnekleri

Hangi varlığın yerini tuttuğu tam olarak belli olmayan, nesneleri belli belirsiz şekilde temsil eden zamirlere denir. Someone • Somebody • Anyone • Anybody • No one • Nobody • Everyone • Everybody • Something • Anything • Nothing • Everything  Indefinite Pronouns Belgisiz Zamirler  Someone – somebody Biri, birisi  Anyone – anybody Herhangi birisi  No …